01
Φεβ

Πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τους υποψήφιους επενδυτές στη Βουλγαρία

Το 2007 που η Βουλγαρία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης, πραγματοποίησε φορολογική μεταρρύθμιση και προέκυψαν πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τους υποψήφιους επενδυτές που ενδιαφέρουν να προχωρήσουν στη σύσταση μιας Βουλγάρικης εταιρείας. Η συνεχώς αυξανόμενη φορολογία στην Ελλάδα, οι επίσης αυξανόμενες ασφαλιστικές εισφορές, οι δυσλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες της χώρας καθώς και η απουσία έργων ανάπτυξης, έχουν οδηγήσει τους Έλληνες επιχειρηματίες στην αναζήτηση άλλων λύσεων για να καταφέρουν να επιβιώσουν και να έχουν υγιείς και λειτουργικές επιχειρήσεις, γι αυτό και παρατηρείται μία κινητικότητα σε ότι αφορά την μετακόμιση εταιρειών στη γειτονική Βουλγαρία ή ακόμα και για μεσιτικές υπηρεσίες στη Βουλγαρία. Στην Μακεδονία μια περιοχή όπου το ποσοστό της ανεργίας είναι ιδιαίτερα υψηλό, οι χιλιάδες θέσεις εργασίας που δημιούργησαν οι Έλληνες επενδυτές που δραστηριοποιούνται στη γειτονική Βουλγαρία, θα έπρεπε να προκαλούν προβληματισμό στις Ελληνικές αρχές και να αναρωτηθούν για τους λόγους για τους οποίους η Βουλγαρία προσελκύει με τέτοιο ρυθμό τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι λογικό όλοι να θέλουν να νιώθουν μια ασφάλεια για τις επιχειρήσεις τους και να θέλουν να εξασφαλίσουν τις περιουσίες τους και για τους λόγους αυτούς να προχωρούν σε επιχειρηματικές επεκτατικές κινήσεις, όπως είναι η σύσταση μιας εταιρείας σε κάποιο άλλο κράτος, νόμιμη και παγκοσμίως αναγνωρισμένη ως ευρωπαϊκή εταιρεία.

Οι δαπάνες που μπορεί να προκύψουν από τη διαδικασία ίδρυσης μιας Βουλγάρικης εταιρείας μπορούν να συμπεριληφθούν στους μελλοντικούς λογιστικούς ισολογισμούς και να αναγνωριστούν φορολογικά ως έξοδα της εταιρείας. Η υποβολή της φορολογικής δήλωσης της Βουλγάρικης εταιρείας καθώς και η πληρωμή του φόρου εισοδήματος πραγματοποιούνται κάθε έτος, από τις 01/01 έως τις 31/03, ακόμη και να μην υπάρχουν φορολογικές κινήσεις. Αυτοί που θα ιδρύσουν μια εταιρεία στη Βουλγαρία, σύμφωνα με τη Βουλγάρικη νομοθεσία, μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, Βούλγαροι ή και αλλοδαποί, ή νομικά πρόσωπα της Βουλγαρίας ή και της αλλοδαπής. Αναφορικά με το ασφαλιστικό κόστος που επιβαρύνει τον επιχειρηματία, αν υπάρχουν περισσότερα από ένα μέλη στην εταιρεία, τότε είναι υποχρεωτικό να ασφαλιστεί μόνο ο διαχειριστής και τα υπόλοιπα μέλη απαλλάσσονται. Οι λόγοι της εξόδου των εταιρειών από την Ελλάδα είναι κυρίως φορολογικοί, ή έχουν σχέση με τη δυσλειτουργία της Ελληνικών αρχών σε σχέση με τη σύσταση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης, τη φορολογία της, τις ασφαλιστικές εισφορές που απαιτείται να πληρώσει ο επιχειρηματίας, τις δύσκολες στιγμές που περνάει το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η ίδρυση και λειτουργία αλλοδαπών επιχειρήσεων μπορεί να είναι μια απλή και εύκολη διαδικασία και να διεκπεραιώνεται σε σύντομο διάστημα, αλλά καλό θα ήταν να μην εμπιστευθείτε οποιονδήποτε για να συνεργαστείτε, αλλά να επιλέξετε κάποιους οι οποίοι να είναι γνώστες της Βουλγάρικης νομοθεσίας και να προχωρήσετε με βάση τις δικές σας ανάγκες λόγω του ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των επενδυτικών δυνατοτήτων που προσφέρει.