01
Μάι

Η Βουλγαρία παρέχει ένα ανταγωνιστικό πακέτο επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης

Η σύσταση μιας εταιρείας στη Βουλγαρία έχει απλοποιηθεί και αποτελεί έναν ελκυστικό παράγοντα για την έναρξη ή και τη διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας των Ελλήνων επιχειρηματιών και εταιρειών. Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, έχουν μεταφέρει το σύνολο των δραστηριοτήτων τους στη Βουλγαρία με σκοπό να εκμεταλλευθούν το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς της. Κάποιες από αυτές, εισαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα δεν μπορούσαν να παραγγείλουν ή να πληρώσουν τις παραγγελίες από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, λόγω των capital controls που έχουν επιβληθεί στη χώρα μας. Με βάση τη Βουλγάρικη νομοθεσία μια Βουλγάρικη εταιρεία μπορεί να ανήκει και εξ ολοκλήρου σε αλλοδαπούς υπηκόους. Η Βουλγαρία, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007, παρέχει σήμερα ένα ανταγωνιστικό πακέτο επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης αναζητώντας την πρόοδο και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και όχι τον μαρασμό τους. Οι Βουλγαρικές εταιρείες έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι: το μειωμένο εργατικό κόστος, ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής ο οποίος βρίσκεται στο 10%, το γεγονός ότι η Βουλγαρία είναι μέλος της Ε.Ε. και δεν υπάρχουν περιορισμοί στις συναλλαγές με άλλα κράτη-μέλη, το ελάχιστο κεφάλαιο επένδυσης που απαιτείται για την ίδρυση μιας εταιρείας, οι χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές, τα μεγάλα ετήσια ποσοστά αποσβέσεων που είναι περίπου 20% για μηχανήματα, το ποσοστό Φ.Π.Α. στο 20%, η πληρωμή μερισμάτων και η διανομή άλλων εισοδημάτων η οποία φορολογείται με 5%, κλπ. Μπορείτε να δημιουργήσετε το κατάλληλο στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας και να καταστρώσετε το κατάλληλο επιχειρηματικό σχέδιο μεταβαίνοντας και ιδρύοντας μια εταιρεία στη Βουλγαρία. Στρατηγικά, η χώρα βρίσκεται σε σημαντικές εμπορικές οδούς και το τραπεζικό σύστημα της είναι σταθερό καθώς επίσης υπάρχουν υποκαταστήματα των Ελληνικών τραπεζών σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας. Το κόστος διαβίωσης είναι πολύ χαμηλό, αφού η Βουλγαρία είναι η πιο φθηνή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει όμως να δίνεται μεγάλη προσοχή κατά την ίδρυση μιας Βουλγάρικης εταιρείας, ειδικά σε νέους επιχειρηματίες, που δεν έχουν την εμπειρία και τις ειδικές γνώσεις, γιατί σύμφωνα με τη Βουλγάρικη νομοθεσία οι αποκλειστικές τριγωνικές συναλλαγές και τιμολογήσεις μεταξύ της έδρας και του υποκαταστήματος μιας επιχείρησης απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η σύσταση εταιρείας είναι απλή διαδικασία και έχει χαμηλό κόστος, εξαρτάται βέβαια από την δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης, τον αριθμό των μετόχων και την μορφή που θα έχει η εταιρεία. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, η Βουλγαρία έχει αυξήσει την επιχειρηματικότητα της λόγω της σταθερής οικονομικής κατάστασης που επικρατεί, από τότε που η χώρα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007.