11
Μάι

Το τραπεζικό σύστημα και οι ευκαιρίες άλλων χωρών

Η σύσταση μιας εταιρείας στη Βουλγαρία αποτελεί μια διαδικασία γρήγορη, απλοποιημένη και εύκολη η οποία στο σύνολό της μπορεί να πραγματοποιηθεί από την Ελλάδα. Στη Βουλγαρία υπάρχουν περίπου 30 τράπεζες, ανάμεσα στις οποίες και η ελληνική ALPHA BANK, καθώς και αρκετά παραρτήματα ξένων τραπεζών.

Θα μπορούσε η Ελλάδα να αποτελεί πρώτη προτίμηση τόσο για τους Έλληνες όσο και για πολλούς άλλους Ευρωπαίους αν παρείχε τα σωστά φορολογικά κίνητρα. Στη Βουλγαρία οι Έλληνες επιχειρηματίες θα έχουν την δυνατότητα να μειώσουν τον επιχειρηματικό τους κίνδυνο και να αποφύγουν το εξαιρετικά δυσβάσταχτη ελληνική φορολογία.

Οι ελληνική επιχειρηματικότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα γνώρισε περιόδους ευμάρειας, δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια αβεβαιότητα και ένας μαρασμός των ελληνικών επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενό τους. Σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες οι τιμές που επικρατούν στη Βουλγαρία είναι εξαιρετικά πιο χαμηλές σε σχέση με τις αντίστοιχες στην Ελλάδα.

Όλοι έχουμε ακούσει για πλήθος επιχειρήσεων που έχουν καταφύγει στη γειτονική Βουλγαρία και θα πρέπει οι υπεύθυνοι να αναλογιστούν τους λόγους που συμβαίνει αυτό και γιατί οι ελληνικές εταιρείες αναζητούν σε άλλες χώρες καταφύγιο. Περιορισμοί στις εμπορικές συναλλαγές δεν υπάρχουν.

Η Βουλγαρία έχει συνάψει συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με τις πιο πολλές χώρες.

Τα πλεονεκτήματα από την σύσταση μιας Βουλγάρικης εταιρείας είναι πολλά και ιδιαίτερα σημαντικά. Η Βουλγαρία κατέχει μια στρατηγική γεωγραφική θέση ανάμεσα σε εμπορικά περάσματα. Το μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την έναρξη μιας εταιρείας στη Βουλγαρία ξεκινάει από 1€ όπου είναι το ελάχιστο ποσό για να ιδρύσει κάποιος μια εταιρεία. Η διαδικασία για την σύσταση της εταιρείας απαιτεί μόνο λίγες μέρες, ενώ στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης ο χρόνος είναι πολύ μεγαλύτερος για τις αντίστοιχες διαδικασίες.

Μια βουλγάρικη εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μια offshore εταιρεία από τη στιγμή που η Βουλγαρία έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.