27
Φεβ

Τα οφέλη της νέας εποχής της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί επιλογή των επιχειρήσεων. Συνεχώς και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τα οφέλη που θα προκύψουν από την υιοθέτησή της. H ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι μια υπηρεσία που αναπτύσσεται ταχύτατα στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και απευθύνεται σε κάθε είδους επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενο δραστηριότητάς της, με τη χρήση της οποίας θα μπορούν να εκδίδονται παραστατικά και να πραγματοποιούνται συναλλαγές με το δημόσιο. Η τεράστια αποδοχή που λαμβάνει η ηλεκτρονική τιμολόγηση οφείλεται στη σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας που προσφέρει.

Είναι πολλά τα λειτουργικά συστήματα και τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης. H συνεχής εξέλιξη των τεχνολογιών και της πληροφορικής έχει δημιουργήσει λύσεις, οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν σχέση με τις καθημερινές διαδικασίες και τη γενικότερη λειτουργία τους.

Η έκδοση ηλεκτρονικών παραστατικών, η αποστολή τους, η αποθήκευσή τους και γενικότερα η διαχείρισή τους, αποτελεί μια από τις βασικές διαδικασίες των επιχειρήσεων που απαιτεί χρόνο και κοστίζει αρκετά. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση καλύπτει τις ανάγκες έκδοσης, αποστολής και αρχειοθέτησης ηλεκτρονικών παραστατικών, έχοντας σαν στόχο να αντικατασταθούν τα αντίστοιχα παλαιότερα έντυπα παραστατικά που μέχρι σήμερα διακινούν οι επιχειρήσεις. Το κύριο κριτήριο για να χαρακτηρίσουμε ένα τιμολόγιο ηλεκτρονικό, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα το εκδώσουμε, θα το διαβιβάσουμε στον λήπτη και θα το αποθηκεύσουμε. Οι εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι χρηστικές, τα δεδομένα είναι προστατευμένα και συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην μείωση του λειτουργικού κόστους. Μπορούν και οι μικρότερες επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ηλεκτρονική τιμολόγηση και να τη χρησιμοποιούν στις καθημερινές τους συναλλαγές τους. Αποτελεί ανάγκη πλέον για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν να διαχειριστούν όλο και μεγαλύτερο
όγκο πληροφοριών.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή ενός συστήματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορούν εύκολα να εντοπιστούν. Παρακάτω αναφέρονται κάποια μόνο από αυτά.

  • Απλό, λιτό και εύχρηστο περιβάλλον, ώστε να μπορεί να το διαχειριστεί και ο πιο αρχάριος χρήστης

  • Εξαιρετικά σημαντική μείωση κόστους το οποίο θα προκύψει τόσο στον εκδότη όσο και στον αποδέκτη του τιμολογίου

  • Ενδυνάμωση του προφίλ της εταιρείας, γιατί πρόκειται για μια πράσινη διαδικασία, ακολουθώντας την τάση που κυριαρχεί για υιοθέτηση πιο φιλικών πρακτικών προς το περιβάλλον

  • Βελτίωση των σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες, γιατί θα βοηθηθούν οι μεταξύ τους συναλλαγές, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών για τιμολόγια, αποδείξεις, παραγγελίες, δελτία αποστολής, κατάλογους κλπ