01
Αυγ

Ελκυστικό το Βουλγάρικο μοντέλο για τις επιχειρήσεις

Το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα και αδυναμίες και γι αυτό πολλοί επιχειρηματίες πλέον κάνουν άνοιγμα λογαριασμού στη Βουλγαρία. Οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στις τραπεζικές συναλλαγές λόγω των capital controls, έχουν σαν αποτέλεσμα οι εμπορικές συναλλαγές των επιχειρήσεων, από και προς το εξωτερικό, να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες επιχειρήσεις να μην μπορούν να πληρώσουν τους προμηθευτές τους και να παρουσιάζεται έλλειψη εμπορευμάτων στις επιχειρήσεις τους. Αυτοί είναι και κάποιοι από τους λόγους που πολλές Ελληνικές εταιρείες βρίσκονται σε αναζήτηση άλλων προορισμών, ώστε να μπορέσουν να παράξουν τα προϊόντα τους, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να λειτουργήσουν με υγεία και ανάπτυξη τις επιχειρήσεις τους. Σε όλα αυτά μπορεί να προστεθεί και το γεγονός ότι στη Βουλγαρία εύκολα και γρήγορα μπορεί να ιδρύσει κάποιος την εταιρεία του και να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό. Λόγω της χαμηλής φορολογίας, του μειωμένου μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους, η Βουλγαρία προσφέρει ανταγωνιστικές συνθήκες στους επιχειρηματίες, σε σχέση με άλλα κράτη, για την ίδρυση και λειτουργία μιας εταιρείας. Εξαιτίας του χαμηλού βιοτικού επιπέδου που υπάρχει στη γειτονική χώρα της Βουλγαρίας, είναι φθηνά τα τρόφιμα, τα ενοίκια των σπιτιών και των επαγγελματικών χώρων, οι συμβουλευτικές, λογιστικές και νομικές υπηρεσίες καθώς φυσικά και το κόστος του ανθρώπινου δυναμικού. Στο καταστατικό της εταιρείας που θα συσταθεί μπορούν να υποδειχθούν διάφορα αντικείμενα δραστηριότητας και μπορεί να είναι μονοπρόσωπη με έναν μέτοχο, ή και περισσότερους, το μετοχικό της κεφάλαιο να ξεκινάει από το ελάχιστο ποσό του 1€ (2 λέβα) και η εγγραφή της να μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες ώρες. Σχετικά με την λειτουργία της εταιρείας η ίδια η εταιρεία ευθύνεται μόνη της με την περιουσία της, ενώ οι εταίροι κινδυνεύουν μόνο τις εισφορές που έχουν καταθέσει. Όσον αφορά τη φορολόγηση στη Βουλγαρία είναι μία και εφαρμόζεται μόνο στο καθαρό κέρδος και είναι 10% επί των κερδών. Ο φόρος μερισμάτων είναι 5% και δεν είναι όμως υποχρεωτική η κατανομή τους. Οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή οδηγία. Ήδη έχουν συσταθεί στη Βουλγαρία πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις διαφόρων ειδικοτήτων, βιοτεχνικές, παροχής υπηρεσιών, βιομηχανικές, κτλ. Η επιστροφή του ΦΠΑ, εισαγωγών και εξαγωγών, πραγματοποιείται μέσα σε τρεις μήνες. Οι περισσότερες από τις Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα. Ειδικοί αναφέρουν ότι σε λίγα χρόνια το Βουλγάρικο μοντέλο είναι πιθανό να είναι πολύ πιο ελκυστικό από το Ελληνικό εφόσον προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, καλύτερες και ανταγωνιστικές τραπεζικές υπηρεσίες, χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές, απλουστευμένες και γρήγορες διαδικασίες σύστασης εταιρείας, απαλλαγή ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.